Gıda Kutu Ambalajı


Gıda kutu ambalajı, gıda ürünlerinin içerisinde barındırdıkları su ve besin değerlerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerden etkilenerek insan sağlığı açısından tehdit oluşturmasını önler. Meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin gıda ürünlerini etkilemesi kalite kaybı ve ekonomik kayıp yaratmaktadır. Bu etkenlerden dolayı gıda ürünleri, üretimi tamamlandığı anda ambalajlanmaya ihtiyaç duyar. Gıda ambalajları ürünün depolanabilirliği, raf ömrünün uzaması ve tüketiciye ulaşması sürecinde önemli bir yere sahiptir. Her ürünün en iyi şekilde tüketiciye ulaşması için farklı gıda kutu ambalaj malzemeleri kullanılır.